David Conway, author of ‘Magic: An Occult Primer’ is famous for his writings on the paranormal. In his fascinating autobiography ‘Magic: A Life in More Worlds than One’ he recounts the story of his life with candour and an infectious sense of fun. It begins in the Welsh seaside town of Aberystwyth where, as a boy, he got to know the enigmatic Mr. James, farmer and reputed magician, then takes us farther afield to the grown-up world of London and beyond. For David Conway, farther afield was never far enough for he ventured also into worlds beyond the one we normally inhabit, worlds no less real for being imperceptible yet of which our world and ourselves are an essential part. Magic is the key to this mysterious reality. And this remarkable book shows the reader how to find it.

“Ers i’w lyfr cyntaf, Magic: an Occult Primer, gael ei gyhoeddi yn 1972 – a’r awdur yn ei ugeiniau – daeth y Cymro Cymraeg, David Conway, yn enwog am ei lyfrau ar y goruwchnaturiol. Yn awr, yn ei hunangofiant hir ddisgwyliedig, Magic: A Life in More Worlds than One, cawn hanes ei yrfa – bydol a hudol – gan ddechrau gyda’i ieuenctid yn Aberystwyth a’i chyffiniau. Cawn glywed am yr oriau hir a dreuliodd, ac yntau’n fachgen ifanc, yng nghwmni Mathowy James, ffermwr ar lethrau Pumlumon, oedd yn un o’r “dynion hysbys” olaf yng Nghymru. Yna mentrodd David Conway i Lundain a thu hwnt. Ond doedd y tu hwnt byth yn ddigon i’w fodloni a, fel y mae’n adrodd yn y tudalennau hwyliog hyn, fe fentrodd hefyd i fydoedd y tu hwnt i’r un sy’n gyfarwydd i ni i gyd ond sydd yn ddim llai gwirioneddol am fod yn anodd i’w ganfod. Hud yw’r allwedd i’r realiti cudd a ddisgrifir yma. Ac yn y llyfr hynod hwn dangosir sut y medrwn ddod o hyd iddo – a chawn dywyswr difyr a dibynadwy i’n hebrwng ar y daith.”